Spółdzielnia uniknęła podwyższenia opłat za wodomierze!

Dzięki działaniom Kancelarii naszemu Klientowi udało się uniknąć niesłusznego podwyższenia stałych opłat za wodomierze główne, które miały być spowodowane rzekomą wyższą grupą taryfową, obowiązującą z uwagi na wymianę wodomierzy. Interwencje Kancelarii w postaci kilku wyczerpujących pism przyniosły oczekiwany skutek. Strony podjęły wspólne rozmowy i wypracowały wspólne satysfakcjonujące dla naszego klienta rozwiązanie.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41