kancelaria prawa gospodarczego Gravis Bytom

Szanowni Państwo

Świadczymy pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiarów, specjalizacji, czy też formy prawnej.

Dla naszych Klientów z dużym sukcesem prowadzimy procesy negocjacyjne – zarządzamy konfliktem w biznesie, z poszanowaniem wzajemnych relacji.

Rozwiązywanie bieżących problemów z uwzględnieniem przyszłych potrzeb tj. perspektywa krótko i długoterminowa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i społeczno-gospodarczym – stanowi gwarancję sukcesu teraz i w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami we wszystkich istotnych dla Państwa sprawach.

podpis - Katarzyna Widera
wspólnik zarządzający
obsługą prawną
Katarzyna Widera - Wspólnik zarządzający

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Odpowiedź jest prosta.
Nasza praca przynosi miarodajne efekty oraz korzyści, które przekładają się na sukcesy przedsiębiorstw naszych Klientów.
Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP to przede wszystkim:

skuteczność

Skuteczność

to ona wyróżnia dobrą kancelarię prawną

doświadczenie

Doświadczenie

działamy w branży od wielu lat

krótki czas interwencji

Zaangażowanie i krótki czas interwencji

wiemy, że czas ma kluczowe znaczenie

Prewencjai przewidywanie

Prewencja
i przewidywanie

jesteśmy aktywni i działamy zanim problem się pojawi

Bezpieczeństwo i oszczędność

Bezpieczeństwo i oszczędność

to efekt naszych działań

Indywidualne podejście

 Indywidualne podejście

wyraz dbałości o szczególne potrzeby

Co nas wyróżnia?

opieka

otoczenie Klienta opieką prawną z uwzględnieniem jego specyfiki i potrzeb

mertytoryczny podział obsługi

merytoryczny podział
obsługi

minutowe naliczanie czasu pracy

minutowe naliczanie
czasu pracy

rozliczanie kwartalne

kwartalne rozliczanie
czasu pracy

Zakres działania

wsparcie Klientów w procesach zarządczych

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami osobowymi 
 • zarządzanie zasobami nieosobowymi 
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie współpracą z partnerami
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie projektami

doradztwo i przeprowadzenie niezbędnych czynności w zakresie przekształcenia formy działalności gospodarczej

projektowanie działania wielu podmiotów powiązanych z zachowaniem wymagań ustawowych

zakładanie podmiotów gospodarczych / spółek

ochrona majątku prywatnego

sukcesja i zmiany pokoleniowe

obsługa spraw bieżących m.in.

 • przygotowywanie strategii działania w zleconej sprawie z uwzględnieniem spójności ze strategią przyjętą dla całego przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie korespondencji
 • analiza umów
 • prowadzenie rozmów z kontrahentami / urzędnikami / pracownikami
 • obsługa kadrowa
 • obsługa administracyjna
 • ochrona majątku przedsiębiorstwa
 • obsługa czynności notarialnych
 • wsparcie w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • wdrożenie i kontrola RODO

compliance – zapewnienie zgodności działania z obowiązującymi przepisami

prowadzenie procesów sprzedaży przedsiębiorstw 

przeprowadzanie kompleksowych audytów przedsiębiorstw – due diligence 

prowadzenie szkoleń

zamówienia publiczne

 • weryfikacja dokumentacji przetargowej
 • analiza wymagań zamawiającego pod kątem potencjalnych ryzyk
 • wsparcie w procesie ofertowania
 • środki zaskarżenia / odwołania
 • wsparcie na etapie realizacji zamówienia publicznego m.in.
  1). waloryzacja
  2). przeszkody w realizacji zamówienia -zmiana terminu
  3). obsługa realizacji robót dodatkowych i zamiennych
  4). zmiana wynagrodzenia
  5). obsługa procedury odbiorowej
  6). ochrona przed karami umownymi
 • negocjacje z zamawiającym
 • obsługa reklamacji

kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych 

 • bezpieczne prowadzenie inwestycji
 • ochrona przed karami umownymi
 • komunikacja i korespondencja z zamawiającym
 • komunikacja z pozostałymi uczestnikami procesu
 • wsparcie w czynnościach administracyjnych
 • zabezpieczenie przed konsekwencjami nieterminowej realizacji 
 • zmiany projektowe
 • inne zmiany umowy podstawowej
 • waloryzacja wynagrodzenia
 • obsługa reklamacji

opracowanie kompleksowej dokumentacji dla inwestycji deweloperskich wraz z przygotowaniem organizacyjnym Klienta do prowadzenia takiej inwestycji

Aktualności