Opinie naszych Klientów

 

Anna Stasiak-Saganowska

SŁUŻBOWO

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych oraz prawie budowlanym. Posiada bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, opracowywaniu SIWZ, a także różnego rodzaju umów dla przedsiebiorców. Wielokrotnie odnosiła sukcesy w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Na co dzień skutecznie doradza podmiotom biorącym udział w przetargach publicznych, analizuje warunki, a także ryzyka związane z przetargami i inwestycjami. Służy pomocą prawną w trakcie trwania procesu budowlanego. Jej działania przede wszystkim pozwalają naszym klientom ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem inwestycji, a także zabezpieczyć ich interesy poprzez tworzenie bezpiecznych umów.

Ma na swoim koncie liczne sukcesy m.in. z zakresu prawa zamówień publinych. Najlepszym tego przykładem może być skuteczność w reprezentowaniu naszych klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jednym z nich było niewątpliwie uwzględnienie przez KIO odwołania złożonego przez Kancelarię w imieniu klienta, na czynności Zamawiającego polegające na zaniechaniu wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postepowaniu, wykluczeniu z postepowania oraz zaniechaniu wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Zwycięstwo Kancelarii spowodowało zmianę decyzji Zamawiającego w przedmiocie wykluczenia pozwoliło naszemu Klientowi na uzyskanie dochodowego zamówienia. 

Innym przykładem było oddalenie przez KIO odwołania wniesionego przez spółkę X zarzucającą Zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty naszego Klienta z uwagi na rażąco niski charakter cen jednostkowych w stosunku do przedmiotu zamówienia. Kancelaria występowała w charakterze przystępującego do odwołania po stronie Zamawiającego. Zwycięstwo Ani spowodowało zmianę decyzji Zamawiającego w przedmiocie wykluczenia pozwoliło naszemu Klientowi na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. 

 

PO GODZINACH

W wolnych chwilach słucha muzyki z lat 80-tych i 90-tych. Jest miłośniczką kabaretu, a dla odprężenia rozwiązuje krzyżówki, sudoku lub gra w mahjong’a. Interesuje się kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu oraz starożytnego Egiptu

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41