Aktualności

 • Prezenty – koszty podatkowe, VAT

  Prezenty dla kontrahentów : alkohole, słodycze, perfumy, inne – z punktu widzenia prawa podatkowego NIE STANOWIĄ KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU. Uznawane są przez ustawodawcę za reprezentację zgodnie z art art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art.16 ust 1 plt 28 ustawy o CIT. W zakresie podatku VAT od w/w kosztów reprezentacji -odliczenie vat przysługuje : A zatem : W PODATKU DOCHODOWYM : W PODATKU VAT : Poniżej przedstawiamy […]

  Prezenty – koszty podatkowe, VAT

 • Korzystanie z „chmury” a RODO – podstawowe zasady

  Korzystanie z „chmur” do przechowywania danych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem – przede wszystkim ze względu na wygodę wynikającą z tego rodzaju technologii. Mogą po nie sięgać zarówno urzędy jak i przedsiębiorcy. Trzeba jednak wybierać bezpieczne rozwiązania – zwłaszcza w zakresie ochrony danych. Rozwój technologii powoduje możliwość załatwiania coraz większej ilości spraw – zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej – za pośrednictwem internetu. To z kolei rodzi konieczność […]

  Korzystanie z „chmury” a RODO – podstawowe zasady

 • SANKCJE DLA DEWELOPERA

  Ustawodawca przewidział szereg sankcji, którymi obciążony zostanie deweloper, w sytuacji w której nie wywiąże się on z ciążących na nim obowiązków. Takie działanie ma na celu skłonić dewelopera do podejmowania działań zgodnych z prawem, w tym z ustawą – gwarantując tym samym ochronę nabywcom. Rodzaje kar grożących deweloperowi  Sankcje, którymi obciążony może zostać deweloper, różnią się w zależności od ciążącego na nim obowiązku, który nie został dochowany. W ten sposób ustawodawca przewidział, iż na dewelopera może […]

  SANKCJE DLA DEWELOPERA

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.5

  DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY (DFG) – NOWOŚĆ !! – w nowej ustawie deweloperskiej ustawodawca zdecydował się wprowadzić dodatkową formę zabezpieczenia dla kupujących . DFG będzie stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym – podobnie jak ma to miejsce w przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. DFG został zresztą pomyślany właśnie na wzór Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i również ma na celu zabezpieczenie interesów konsumentów. Deweloper będzie zobowiązany uiszczać na DFG […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.5

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.4

  MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE – w nowej ustawie deweloperskiej doprecyzowano zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych (MRP). Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę nabywców.  Zmienione przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. (z wyjątkami, o których pisaliśmy we wcześniejszym alercie). Co się zmieni: Moment utworzenia rachunku Deweloper już w momencie rozpoczęcia sprzedaży mieszkań będzie musiał mieć zawartą z bankiem umowę o prowadzenie MRP (otwartego lub zamkniętego). Rozpoczęcie […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.4

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.3

  Umowy rezerwacyjne funkcjonowały na rynku od lat, jednakże do tej pory nie były zdefiniowane w przepisach prawa i opierały się na zasadzie swobody umów. Obecnie ustawodawca postanowił ujednolicić i ustandaryzować praktyki zawierania tych umów.

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.3

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.2

  Nowa ustawa deweloperska rozszerza definicję przedsięwzięcia deweloperskiego obejmując nim nie tylko budowę, ale również przebudowę. Zasadniczo zmienione przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022r.  Możliwe jest w niektórych przypadkach przesunięcie terminu obowiązywania dotychczasowych uregulowań do 30 czerwca 2024, a nawet bezterminowe pozostanie pod rządami „starej” ustawy.   Nawet jednak w takiej sytuacji, od 1 lipca 2022r. wchodzą bezwzględnie w życie przepisy dotyczące zasad tworzenia i wypowiadania rachunków powierniczych […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.2

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.1

  1 lipca br., wchodzi w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (potocznie zwana NOWĄ USTAWĄ DEWELOPERSKĄ).  Dla deweloperów, dwa miesiące – to już całkiem niedługo.  Postaramy się już teraz bardzo starannie zapoznać Państwa z nowymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie, z kilku powodów:  zmian jest bardzo wiele i niosą za sobą liczne nowe obowiązki- trzeba […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.1

 • INFLACJA PRAWA czyli słów klika o naszej pracy 

  W 2021 roku ogłoszono 119 578 nowych aktów prawnych (w 2020 – 125 890). Przynajmniej raz zmieniono 21 043 akty (w 2020 – 22 567). Ustawa covidowa została zmieniona „tylko” 31 razy (w 2020 – 64 razy).  Inflacja prawa, czyli wzrost zakresu regulacji, a zwłaszcza liczby i częstotliwości zmian,  bezpośrednio przekłada się na poczucie pewności prawa obywateli i przedsiębiorców. Brak pewności prawa generuje ryzyko, a to wprost […]

  INFLACJA PRAWA czyli słów klika o naszej pracy 

 • BDO – dyżur wspierający dla Klientów

  Przypominamy, że do wtorku 15 marca 2022 roku należy złożyć w BDO…

  BDO – dyżur wspierający dla Klientów