Blog

 • ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ

  26 kwietnia 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące zasad zawierania i wypowiadania umów o pracę. Nadal będą trzy rodzaje umów o pracę: Zawieranie umów o pracę Zmiana umowy Dotychczasową zasadę, że pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy, zastąpiły dalej idące uprawnienia. Po przepracowaniu sześciu miesięcy, pracownik może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy na umowę […]

  ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ

 • PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – PROJEKT USTAWY

  W dniu 05.12.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji  opublikowało projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, którego autorem jest resort rozwoju i technologii. Nowe przepisy mają pomóc przedsiębiorcom stać się właścicielami gruntów, które posiadają w użytkowaniu wieczystym. Od kilku lat na szczeblu rządowym podejmowane są działania zmierzające do stopniowej eliminacji użytkowania wieczystego. Pierwszym etapem procesu wygaszania użytkowania wieczystego była ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa […]

  PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – PROJEKT USTAWY

 • Uproszczone zasady zatrudniania obywateli Ukrainy

  Ustawa z dnia 12.03.2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje szczególne rozwiązanie ( odmienne od zasad zatrudniania cudzoziemców) umożliwiające obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terenie Polski, podjęcie zatrudnienia bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę bądź bez realizacji obowiązku składania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, czyli na zasadach uproszczonych. Zatrudnienie obywatela Ukrainy odbywa się na takich samych zasadach jak zatrudnienie obywatela Polski, z zastrzeżeniem […]

  Uproszczone zasady zatrudniania obywateli Ukrainy

 • Prezenty – koszty podatkowe, VAT

  Prezenty dla kontrahentów : alkohole, słodycze, perfumy, inne – z punktu widzenia prawa podatkowego NIE STANOWIĄ KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU. Uznawane są przez ustawodawcę za reprezentację zgodnie z art art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art.16 ust 1 plt 28 ustawy o CIT. W zakresie podatku VAT od w/w kosztów reprezentacji -odliczenie vat przysługuje : A zatem : W PODATKU DOCHODOWYM : W PODATKU VAT : Poniżej przedstawiamy […]

  Prezenty – koszty podatkowe, VAT

 • Korzystanie z „chmury” a RODO – podstawowe zasady

  Korzystanie z „chmur” do przechowywania danych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem – przede wszystkim ze względu na wygodę wynikającą z tego rodzaju technologii. Mogą po nie sięgać zarówno urzędy jak i przedsiębiorcy. Trzeba jednak wybierać bezpieczne rozwiązania – zwłaszcza w zakresie ochrony danych. Rozwój technologii powoduje możliwość załatwiania coraz większej ilości spraw – zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej – za pośrednictwem internetu. To z kolei rodzi konieczność […]

  Korzystanie z „chmury” a RODO – podstawowe zasady

 • SANKCJE DLA DEWELOPERA

  Ustawodawca przewidział szereg sankcji, którymi obciążony zostanie deweloper, w sytuacji w której nie wywiąże się on z ciążących na nim obowiązków. Takie działanie ma na celu skłonić dewelopera do podejmowania działań zgodnych z prawem, w tym z ustawą – gwarantując tym samym ochronę nabywcom. Rodzaje kar grożących deweloperowi  Sankcje, którymi obciążony może zostać deweloper, różnią się w zależności od ciążącego na nim obowiązku, który nie został dochowany. W ten sposób ustawodawca przewidział, iż na dewelopera może […]

  SANKCJE DLA DEWELOPERA

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.5

  DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY (DFG) – NOWOŚĆ !! – w nowej ustawie deweloperskiej ustawodawca zdecydował się wprowadzić dodatkową formę zabezpieczenia dla kupujących . DFG będzie stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym – podobnie jak ma to miejsce w przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. DFG został zresztą pomyślany właśnie na wzór Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i również ma na celu zabezpieczenie interesów konsumentów. Deweloper będzie zobowiązany uiszczać na DFG […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.5

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.4

  MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE – w nowej ustawie deweloperskiej doprecyzowano zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych (MRP). Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę nabywców.  Zmienione przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. (z wyjątkami, o których pisaliśmy we wcześniejszym alercie). Co się zmieni: Moment utworzenia rachunku Deweloper już w momencie rozpoczęcia sprzedaży mieszkań będzie musiał mieć zawartą z bankiem umowę o prowadzenie MRP (otwartego lub zamkniętego). Rozpoczęcie sprzedaży […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.4

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.3

  Umowy rezerwacyjne funkcjonowały na rynku od lat, jednakże do tej pory nie były zdefiniowane w przepisach prawa i opierały się na zasadzie swobody umów. Obecnie ustawodawca postanowił ujednolicić i ustandaryzować praktyki zawierania tych umów.

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.3

 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.2

  Nowa ustawa deweloperska rozszerza definicję przedsięwzięcia deweloperskiego obejmując nim nie tylko budowę, ale również przebudowę. Zasadniczo zmienione przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022r.  Możliwe jest w niektórych przypadkach przesunięcie terminu obowiązywania dotychczasowych uregulowań do 30 czerwca 2024, a nawet bezterminowe pozostanie pod rządami „starej” ustawy.   Nawet jednak w takiej sytuacji, od 1 lipca 2022r. wchodzą bezwzględnie w życie przepisy dotyczące zasad tworzenia i wypowiadania rachunków powierniczych […]

  NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.2