FUNDACJA RODZINNA – cz.1

Nowa propozycja polskiego ustawodawcy, czyli fundacja rodzinna, to forma organizacyjno-prawna, która może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców posiadających szczególne cele i potrzeby związane z zarządzaniem swoim majątkiem i biznesem. 

Rozważenie stworzenia fundacji rodzinnej proponujemy przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy:

1. Chcą, żeby „wszystko zostało w rodzinie” 

Fundacja rodzinna umożliwia przedsiębiorcy zabezpieczenie swojego majątku i biznesu dla przyszłych pokoleń. Decydując się na założenie fundacji rodzinnej, można wypracować przejrzyste i trwałe plany sukcesji, które zapewniają stabilne zarządzanie biznesem i kontynuację jego działalności także po śmierci sukcesora.

2. Chcą uniknąć potencjalnych konfliktów pomiędzy następcami

Przekazanie rodzinnego biznesu lub majątku następcom może prowadzić do konfliktów. Fundacja rodzinna może pomóc w ich uniknięciu poprzez stworzenie struktury zarządzania majątkiem, która obejmuje zasady dotyczące sukcesji i podziału majątku. Dzięki temu można zapewnić sprawiedliwe i zgodne z oczekiwaniami rozdzielenie aktywów pomiędzy członków rodziny oraz uniknąć potencjalnych sporów między spadkobiercami, które mogłyby wyniknąć z tradycyjnego podziału spadku.

3. Chcą kontrolować – ile wypłacać, a ile reinwestować

Fundacja rodzinna pozwala przedsiębiorcom ustalać konkretne wytyczne dotyczące wypłat zysku. Umożliwia zdefiniowanie polityki dywidendowej, która określa, jakie środki mają być wypłacane, a jakie reinwestowane – w rozwój biznesu lub inne inwestycje. Daje to pewność i stabilność finansową członkom rodziny, ale jednocześnie umożliwia pełną kontrolę nad kapitałem.

4. Postrzegają rolę fundacji rodzinnej jako centrum inwestycji kapitałowych (family office):

Fundacja rodzinna może pełnić rolę centrum inwestycji kapitałowych. Dzięki temu można skonsolidować zarządzanie różnymi aktywami, w tym firmą rodzinną, nieruchomościami, portfelem inwestycyjnym itp. Efektywna strategia inwestycyjna prowadzona przez fundację może przyczynić się do maksymalizacji zwrotów z inwestycji oraz minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

5. Planują wyprowadzkę za granicę i chcą uniknąć exit tax

Przedsiębiorcy planujący zmienić na stałe swoje miejsce zamieszkania i wyjechać za granicę mogą również rozważyć założenie fundacji rodzinnej – jako skuteczną strategię planowania podatkowego. Przekazanie aktywów fundacji rodzinnej jeszcze przed emigracją może pomóc w uniknięciu uniknąć niekorzystnych konsekwencji podatkowych związanych z wyprowadzką z kraju (exit tax). 

6. Chcą zabezpieczyć majątek przed egzekucją

Fundacja rodzinna oferuje także dodatkową ochronę majątku przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli czy egzekucją. Dzięki powołaniu fundacji rodzinnej przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć aktywa i zminimalizować ryzyko uniknąć utraty majątku. Majątek przekazany fundacji jest oddzielony od prywatnych długów, a tym samym od ryzyka bankructwa.  

7. Chcą oszczędzać na 0% CIT

Fundacje rodzinne cieszą się korzystnymi warunkami podatkowymi w Polsce, w tym możliwością korzystania (w pewnych okolicznościach) ze zwolnienia z podatku CIT, co przekłada się na oszczędności podatkowe. 

Jeśli uważasz, że fundacja rodzinna może być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojego biznesu – zapraszamy do kontaktu prawnikami naszej Kancelarii. 

opracowanie: Małgorzata Widera