Inwestycje budowlane

Naszymi Klientami są w zasadzie wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. Obsługa prawna tego rynku wymaga nie tylko znajomości branżowych przepisów, ale i świadomości problemów z jakimi od kilku lat borykają się firmy budowlane.

Zbyt mała ilość wykwalifikowanych pracowników, rosnące ceny materiałów budowlanych, brak waloryzacji umów – te problemy znajdują odbicie również w obszarze inwestorskim.

Realizacja inwestycji przy aktywnym, profesjonalnym wsparciu naszej Kancelarii – pozwala Klientowi:

 • dywersyfikować obciążenia
 • minimalizować ryzyka
 • czerpać satysfakcję z dobrze wykonanej pracy
 • budować na rynku markę rzetelnego Wykonawcy
 • cieszyć się pozycją współpracującego Inwestora

Oferujemy Państwu:

 • przekucie bieżących problemów Klienta w wyzwania dla naszej Kancelarii
 • znalezienie dla Klienta rozwiązań prawnych i wspierających je działań zarządczych
 • strategiczne doradztwo i zarządzanie inwestycyjne
 • budowanie wzajemnych relacji Stron umów budowlanych z poszanowaniem obustronnych potrzeb
 • rozwiązania uwzględniające istniejące warunki społeczno-gospodarcze i wynikających z nich przeszkody i ograniczenia
 • skuteczne zarządzanie inwestycjami poprzez unikanie przewidywanych ryzyk
 • kompleksowe przygotowanie umowy o roboty budowlane, umów podwykonawczych oraz regulację współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego – bezpiecznych dla Klienta i mobilizujących drugą stronę do terminowego oraz prawidłowego jej wykonania
 • formalno-prawną organizację procesu inwestycyjnego przez składanie odpowiednich oświadczeń, zawiadomień i zastrzeżeń
 • przedłużenie terminów realizacji umowy
 • wprowadzanie materiałów zastępczych i równoważnych
 • waloryzacja wynagrodzenia
 • udział w naradach budowlanych
 • wsparcie w procedurach odbiorowych 
 • egzekwowanie zapisów umownych  
 • obsługę odstąpienia od umowy 
 • wsparcie w zakresie kontroli budowy ze strony nadzoru budowlanego

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu bezpiecznie dokonają Państwo zakupu nieruchomości pod inwestycje.

Deweloperzy

Naszą pomocą żaden deweloper nie musi się obawiać czasochłonnych formalności – oferujemy kompleksową pomoc prawną dla wszystkich deweloperów od samego początku, aż do zakończenia poszczególnych etapów inwestycji tj.:

 • zakup nieruchomości pod inwestycje
 • negocjowanie i przygotowywanie umów z inwestorami
 • opracowywanie umów w procesie deweloperskim umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, przeniesienia własności,
 • analiza otrzymanych projektów umów pod kątem poprawności zapisów, obecności klauzul abuzywnych oraz potencjalnych ryzyk
 • obsługa procesu budowlanego jw.
 • zarządzanie ryzykiem
 • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
 • obsługa reklamacji