Opinie naszych Klientów

 

Maria Wadielac

SŁUŻBOWO

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie budowlanym, tematyce obrotu nieruchomościami oraz tematyce związanej z ochroną zabytków. Posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

W Kancelarii zajmuje się między innymi weryfikowaniem umów o roboty budowlane oraz umów deweloperskich. Wspiera klientów w trakcie procesu inwestycyjnego. Egzekwuje kary umowne, przedłuża terminy realizacji inwestycji. Sporządza pisma w kwestiach odszkodowawczych do ubezpieczycieli. Kompleksowo wdraża RODO i czuwa nad jego prawidłową realizacją. Jej praca pozwala naszym klientom na minimalizowanie szeroko pojętego ryzyka, a jej działania wspierają przedsiębiorców niemal w każdym aspekcie prowadzonej działalności. 

W trakcie pracy dla Kancelarii odnosi liczne sukcesy między innym w zakresie negocjowania warunków umownych, czy też egzekwowania wypłaty odszkodowania.  Przykładowo, dzięki sumiennej pracy Marii jeden z ubezpieczycieli wypłacił naszemu klientowi należne odszkodowanie z tytułu zalania piwnicy budynku. Odwołując się od stanowiska ubezpieczyciela wskazywała, że sprawca szkody ponosi niewątpliwą odpowiedzialność za jej powstanie poprzez niedokonywanie bieżących napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, do czego zarządca nieruchomości jest zobowiązany. Dodatkowo wskazała przesłanki OWU jednoznacznie popierające dowodzoną tezę. Skuteczna interwencja pozwoliła na wywalczenie kwoty dla naszego klienta.

 

PO GODZINACH

Interesuję się malarstwem europejskim II poł. XIX w. i II poł. XX w. oraz polską literaturą okresu awangardy krakowskiej. Chętnie czyta poezję Juliana Przybosia. W wolnych chwilach rozwija pasję związaną z ochroną i opieką nad zabytkami, aktywnie działając w fundacji.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41