Katarzyna Widera

PRAWO TO MOJA PRACA I PASJA

Podejmując współpracę z Klientem, analizuję szczegółowo jego model biznesowy, oferuję mu kompleksową opiekę nad przedsiębiorstwem i bieżące doradztwo tj. rozwiązania prawne z elementami zarządzania. 

Pozwala mi na to dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. 

Głównym celem, jakim się kieruję, jest ograniczenie wszelkich ryzyk gospodarczych, pozwalające na skupienie się na maksymalizacji jego zysku. 

We wszystkich działaniach i sporach w pierwszej kolejności i przede wszystkim wyczerpuję możliwość ich polubownego prowadzenia – proces sądowy traktując jako ostateczność (niesie on za sobą utratę kontroli nad czasem, który dla każdego Przedsiębiorcy przekłada się wprost na pieniądz – przy braku gwarancji co do oczekiwanego rozwiązania).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w wielopłaszczyznowej obsłudze spółek. 

Prowadzę bieżące doradztwo korporacyjne oraz związaną z tym dokumentację.

Projektuję i wdrażam dostosowane do potrzeb Klienta struktury i procedury służące bezpieczeństwu i optymalizacji jego działań.

Specjalizuję się w procesach tworzenia, łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

Wspólnik Zarządzający
obsługą prawną przedsiębiorstw

Przeprowadziłam kilkadziesiąt projektów optymalizacyjnych, obejmujących due diligence, złożone restrukturyzacje, aporty przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji oraz sprzedaży przedsiębiorstw / udziałów, co pozwala mi skutecznie doradzać Klientom w transakcjach bezpiecznego zbywania przedsiębiorstw oraz pakietów udziałów.

W sytuacjach sporów korporacyjnych (między wspólnikami) prowadzę z powodzeniem działania ograniczające eskalację konfliktu oraz na drodze polubownej obsługuję procesy spłaty wspólników ustępujących ze spółek. 

Bogate doświadczenie pozwala mi z powodzeniem doradzać przedsiębiorcom w sprawach pracowniczych obejmujących zarówno budowanie zasad współpracy z pracownikami i systemów kontrolnych oraz motywacyjnych, a także wspierać Klientów w rozwiązywaniu konfliktów z pracownikami w sposób uwzględniający interesy przedsiębiorcy i równocześnie zapewniający mu ochronę przed ewentualnym procesem sądowym.

Szkolę i wspieram przedsiębiorców w szeroko pojętym zakresie strategii oraz obsługi procesów:

o    zarządzania przedsiębiorstwem

o    zarządzania zasobami osobowymi (zbiorowe i indywidualne sprawy pracownicze)

o    zarządzania zasobami nieosobowymi 

o    zarządzania ryzykiem

o    zarządzania współpracą z partnerami

o    zarządzania konfliktem

o    zarządzania projektami

Od wielu lat z sukcesami prowadzę negocjacje kierując się krótko i długoterminowymi interesami i potrzebami Klienta, dbając o wypracowane relacje oraz wizerunek i dobre imię reprezentowanego przedsiębiorstwa, a nade wszystko mając na uwadze uczciwe podejście do biznesu.