Klient odzyskał cały wpłacony na poczet wycieczki zadatek

Klient Kancelarii z wyprzedzeniem zarezerwował tegoroczne wakacje. Z uwagi jednak na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa oraz brak pewności co do tego jak będą kształtowały się dalsze obostrzenia w najbliższej przyszłości, postanowił zrezygnować z wycieczki.

Hotel, w którym zarezerwował nocleg odmówił jednak zwrotu wpłaconego zadatku, proponując przesunięcie terminu pobytu. Jako ze Klient chciał całkowicie zrezygnować z wyjazdu, a opcja zmiany terminu wyjazdu nie została zaakceptowana przez naszego klienta, konieczne stało się podjęcie przez Kancelarię interwencji w sprawie. Kancelaria skierował stanowcze pismo do hotelu, w którym powołano się na obowiązujące przepisy w zakresie COVID-19, zobowiązujące podmiotu do zwrotu wpłaconej kwoty w tego typu sytuacjach.

Obsługa hotelu tuż po otrzymaniu przedmiotowego wezwania do zwrotu zaliczki skontaktowała się z naszym Mocodawcą, po czym ostatecznie zwróciła całą wspomniana kwotę.

Działania Kancelarii uchroniły naszego klienta przed nieprawidłowym działaniem hotelu, a jednocześnie utratą wpłaconego zadatku.