Kolejne zwycięstwo Kancelarii przed Ubezpieczycielem

Ubezpieczyciel wypłacił naszemu klientowi należne odszkodowanie z tytułu zalania piwnicy budynku. W odwołaniu od stanowiska ubezpieczyciela wskazano, że sprawca szkody ponosi niewątpliwą odpowiedzialność za jej powstanie poprzez nie dokonywanie bieżących napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, do czego zarządca nieruchomości jest zobowiązany. Dodatkowo zostały wskazane przesłanki OWU jednoznacznie popierające dowodzoną tezę.

Zwycięstwo Kancelarii uchroniło naszego Klienta przed odrzuceniem jego oferty, a tym samym pozwoliło na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.