Krzysztof Widera

JEŚLI NIE MOŻESZ CZEGOŚ ZMIERZYĆ, TO NIE MOŻESZ TYM ZARZĄDZAĆ 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Rachunkowość zarządcza w odróżnieniu od rachunkowości finansowej służy przede wszystkim celom wewnętrznym przedsiębiorstwa.

Dostarcza danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych oraz planowanie i kontrolę poprzez odpowiednie techniki i procedury (budżety, wzorce, modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów i informowania o dokonaniach przedsiębiorstwa).

Rachunkowość zarządcza nie musi spełniać wymogów narzucanych przez organy prawa.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA TO CYFRY W KONTEKŚCIE MINIONYCH, BIEŻĄCYCH I PLANOWANYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SKALI MIKRO Z UWZGLĘDNIENIEM TŁA MAKROEKONOMICZNEGO. 

Efektywnie i skutecznie wspieram Klientów w procesach zarządzania finansami przedsiębiorstwa w perspektywie: 

  • bieżącej (rachunkowość zarządcza operacyjna) 
  • długofalowej (rachunkowość zarządcza strategiczna)
Wspólnik Zarządzający

Zajmuję się opracowywaniem finansowych prognoz i planów na przyszłość – rachunkowość menedżerska tj. pozyskiwanie, przetwarzanie oraz analiza informacji gospodarczych w celu ułatwienia Przedsiębiorcom procesu podejmowania decyzji zarządczych oraz kontroli ich realizacji.

Dodatkowo realizuję nadzór nad sprawozdawczością jednostek, odpowiadam za przygotowanie i reprezentowanie przedsiębiorstw przed audytorami. 

Jestem odpowiedzialny za nadzór nad kapitałem i źródłami jego finansowania.

Wspieram procesy w zakresie rachunkowości, cen transferowych, mechanizmów finansowych, sprzedażowych, logistyki i kalkulacją opłacalności działań operacyjnych. Odpowiadam za procesy i relacje inwestorskie.

Właściwie dobrana strategia – zarówno finansowa, jak i operacyjna – jest dla każdego przedsiębiorstwa jednym z instrumentów osiągania kluczowej pozycji na rynku. 

Podstawowym celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne dostarczanie kierownictwu informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania firmy w określonych warunkach. Ma ona charakter rachunkowości wewnętrznej – jest ona w znacznym stopniu zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. 

W ramach usług dla naszych Klientów: 

  • dostarczamy informacji zmniejszających stopień ryzyka przy dokonywaniu wyboru; rachunkowość zarządcza dostarcza dane, potrzebne do podejmowania decyzji w procesie zarządzania jednostką, pomaga zbudować wzorce kosztów stanowiące podstawę oceny podjętych działań,
  • wskazujmy różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi a rzeczywiście osiągniętymi; identyfikuje odchylenia i analizuje je pod kątem miejsc ich powstania, przyczyn i osób odpowiedzialnych,
  • opracowujemy narzędzia przepływu informacji (sprawozdania, raporty, polecenia, instrukcje).

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

W ramach zarządzania nieruchomościami świadczymy usługi wspierające naszych Klientów w codziennej obsłudze budynku lub portfela nieruchomości oraz optymalizacji kosztów z tym związanych. 

Naszym celem jest budowa wartości nieruchomości. 

Odpowiadamy na potrzeby właścicieli i użytkowników nieruchomości logistycznych, dbając o komfort najemców i pomagając wynajmującym maksymalizować zysk z inwestycji.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • zarządzanie operacyjne
  • zarządzanie finansowe
  • zarządzanie techniczne

powierzchniami magazynowymi i przemysłowymi. 

Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu należnościami najemców wynikającymi z umów najmu. 

Koordynujemy realizację usług zapewniających bezpieczeństwo i czystość na powierzchniach wspólnych oraz terenach wokół obiektu, a także spełnieniu wszelkich wymogów prawnych związanych z kontrolami stanu technicznego budynku. 

Dbamy o relacje z najemcami proponując rozwiązania pozwalające właścicielowi budynku zbudować lojalność obecnych najemców oraz zwiększyć zainteresowanie nowych firm.

Przeprowadzamy audyty techniczne nieruchomości.