Opinie naszych Klientów

 

Marek Mężyk

SŁUŻBOWO

Z Kancelarią jest związany od samego początku. Czynnie uczestniczył w jej tworzeniu oraz późniejszym rozwoju. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, a także tematyce związanej z nieruchomościami. Współpracując z naszymi klientami odnosił liczne sukcesy m.in. skutecznie negocjując korzystne warunki umowne, przedłużając terminy realizacji, czy też unikając naliczania kar umownych.

W Kancelarii zajmuje się wsparciem działań prawnych oraz windykacyjnych. Doradza w sprawach związanych z realizowanymi inwestycjami budowlanymi, a także zamówieniami publicznymi. Jego działania pomagają naszym klientom zaoszczędzić cenny czas oraz kapitał, angażowany w przedsięwzięcia budowlane. Ponadto odpowiada za wizerunek Kancelarii na zewnętrz, a także za relacje z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami.

Marek na swoim koncie ma liczne sukcesy, ściśle związane z prawem budowlanym oraz prawem zamowień publicznych. Jednym z nich jest chociażby rezygnacja Zamawiającego z obciążania naszego Klienta wysokimi karami umownymi. W związku z licznymi pismami kierowanymi do Zamawiającego, podjętymi negocjacjami oraz wykazaniem i udowodnieniem Zamawiającemu, że do przekroczenia terminu wykonania umowy doszło z przyczyn niezależnych od Klienta, ostatecznie spisane zostało porozumienie ustalające brak kar umownych dla Wykonawcy, co dla Wykonawcy w zaistniałej sytuacji było korzystne z uwagi na uniknięcie sprawy sądowej oraz załatwienie sprawy na etapie polubownym.

Innym z nich może być kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego wraz z doradztwem na etapie wykonawczym w realizacji zamówienia na termomodernizację budynków wielorodzinnych. W ramach obsługi całego zamówienia kompleksowo rozeznał potrzeby Klienta, a następnie przygotował dokumentację przetargową, w tym SIWZ, projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia, oświadczenia itp.  Przygotowując postępowanie maksymalnie zabezpieczył interes naszego Klienta będącego Zamawiającym, w szczególności na skutek precyzyjnych i bezpiecznych postanowień SIWZ oraz projektu umowy.

 

PO GODZINACH

W życiu prywatnym spełnia się w roli szczęśliwego męża oraz zaangażowanego ojca. W wolnych chwilach odpręża się słuchając muzyki rockowo-bluesowej. Ponadto lubuje się w śląskiej gwarze i jak sam twierdzi – „umie się z kożdym dogodać”.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41