Opinie naszych Klientów

 

Katarzyna Koncewicz

SŁUŻBOWO

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych oraz prowadzeniu windykacji. Ponadto koordynuje przebieg prowadzonych rozpraw sądowych, zapewniając właściwy obieg informacji między Kancelarią a klientami.

Obecnie w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie zamówień publicznych, analizą SIWZ oraz związanych z tym umów. Ponadto skutecznie prowadzi windykacje dla naszych klientów, pomagając im w odzyskaniu należności od zalegających kontrahentów. Dodatkowo czuwa nad prowadzonymi sprawami sądowymi, informując o ich przebiegu, a także innych istotnych kwestiach organizacyjnych. Pozostaje w stałym kontakcie z sądami oraz klientami, zapewniając właściwy obieg informacji.

Na swoim koncie ma wiele sukcesów przede wszystkim w obszarze skutecznie przeprowadzonych windykacji oraz działań podjętych w związku z prawem zamówień publicznych. Niejednokrotnie pomyślnie egzekwowała zapłatę należności od nieuczciwych kontrahentów naszych klientów, odzyskując w ten sposób setki tysięcy złotych.

Innym przykładem skutecznych interwencji Katarzyny są precyzjnie sporządzone pisma w zakresie PZP, dzięki którym nieprzerwanie broni interesów naszych klientów. Niejednokrotnie skutecznie odpierała zarzuty ceny rażąco niskiej w stosunku do ofert naszych klientów, unikając tym samym odrzucenia ich ofert z przetargu. Często za pośrednictwem swoich pism wpływała na Zamawiających w taki sposób, aby Ci dokonywali wyboru ofert naszych klientów przy jednoczesnym odrzuceniu ofert innych wykonawców. Co więcej, każdrorazowo udzielała skutecznych wyjaśnień dla Zamawiających w imieniu naszych klientów, pomagając im zaoszczędzić niezwykle cenny czas.

 

PO GODZINACH

Uwielbia muzykę z okresu latach 70, 80 oraz 90-tych. Na co dzień interesuje się organizacją transportu publicznego (komunikacji miejskiej) oraz tematyką związaną z rodzinnym miastem. Uczęszcza na zajęcia fitness, a czas wolny lubi spędzać w otoczeniu najbliższych przyjaciół.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41