METODYKA PRACY NASZEJ KANCELARII – Stanford Design Thinking Process 

Stanford Design Thinking Process to innowacyjny i kreatywny schemat rozwiązywania problemów, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach – od biznesu i technologii, po edukację i projektowanie usług. 

Proces ten składa się z pięciu kluczowych etapów: 

  • empatyzacji,
  • definiowania problemu, 
  • generowania pomysłów, 
  • budowania prototypów,
  • testowania.

Dzięki podejściu skoncentrowanemu na człowieku, Stanford Design Thinking Process umożliwia głębokie zrozumienie potrzeb Klientów i tworzenie skutecznych rozwiązań. 

W naszej Kancelarii wykorzystujemy ten schemat, aby zapewnić Klientom najwyższy poziom obsługi i pomóc im osiągnąć zamierzone cele.

Specjalizujemy się w pracy ze złożonymi problemami strukturalnymi i wielowątkowymi.

Zaproponowane rozwiązanie powinno :
– uwzględniać interesy i wartości Klienta, ale też członków jego rodziny i/lub współpracowników;
– opierając się na zdarzeniach z przeszłości, odnosić się do teraźniejszości i przewidywać zakres oddziaływania na przyszłość;
– składać się z takich elementów, których modyfikacja jest możliwa w zależności od skutków podjętych już kroków oraz zmieniających się okoliczności;
– zapewnić Klientowi poczucie bezpieczeństwa
i decyzyjności na każdym etapie.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku poszczególne etapy tego procesu, aby lepiej zrozumieć, jak można go zastosować w praktyce:

I. EMPATYZACJA

Empatyzacja stanowi kluczowy element procesu. Na tym etapie celem jest dokładne wysłuchanie Klienta i zrozumienie jego potrzeb w kontekście zleconego do realizacji zadania. Chodzi więc nie tylko o poznanie celu, ale też osobistych motywacji oraz dotychczasowych doświadczeń Klienta, z których mogą wynikać różne obawy i wątpliwości.

Dlatego, aby móc zaproponować im skuteczne rozwiązania, musimy najpierw zrozumieć, czego się obawiają, co jest dla nich ważne, jakie wyznają wartości i jakie mają cele.
Ta wiedza pozwoli nam stworzyć innowacyjne i „szyte na miarę” rozwiązania. 

Przykład z pracy prawnika: 

Prawnik spotyka się z klientem, którego dobra osobiste zostały naruszone. Empatyzacją będzie w tym przypadku uważne wysłuchanie opowieści klienta, zadawanie odpowiednich pytań, aby lepiej zrozumieć kontekst sytuacji, oraz wyrażenie współczucia i zrozumienia dla trudności, jakich doświadcza Klient.

II. DEFINIOWANIE PROBLEMU

Na etapie definiowania porządkujemy informacje zebrane podczas etapu empatyzacji. 

W tej fazie procesu należy zdefiniować problem, którego rozwiązania się podejmujemy. 

Definiowanie problemu powinno odbywać się w sposób skoncentrowany na człowieku, czyli uwzględniający jego potrzeby i oczekiwania. 

Problem powinien też zostać określony jak najbardziej konkretnie, to znaczy powinien koncentrować się na aktualnych potrzebach Klienta w konkretnej sytuacji, w jakiej się znalazł. 

Podczas definiowania problemu nie powinno się brać pod uwagę własnych potrzeb czy oczekiwań – należy go zdefiniować wyłącznie w oparciu o potrzeby i oczekiwania Klienta.

Dlatego, aby prawidłowo zdefiniować problem, niezbędne jest przyjęcie punktu widzenia Klienta. 

Przykład z życia prawnika: 

Klient jest w trakcie postępowania rozwodowego. W ramach definiowania problemu prawnik musi ustalić, jakie są główne obawy i najważniejsze cele Klienta. Czy dla Klienta najważniejsze jest uzyskanie opieki nad dziećmi, sprawiedliwy podział majątku czy może ustalenie kwestii dotyczących alimentów?

III. GENEROWANIE POMYSŁÓW

Na tym etapie nie chodzi jeszcze o znalezienie jednego prawidłowego rozwiązania – chodzi o spojrzenie na problem szeroko i generowanie licznych kreatywnych pomysłów.

We wczesnej fazie generowania pomysłów zastosowanie mogą znaleźć takie techniki jak np. burza mózgów czy brainwriting. W ramach tego etapu w proces angażuje się cały zespół, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami. 

Pomysły są następnie konsultowane z Klientem. Udzielamy też Klientowi wsparcia przy podjęciu decyzji, na które z zaproponowanych rozwiązań się zdecydować. 

Przykład z pracy prawnika: 

Klientem jest przedsiębiorca, który ma problem uzyskaniem od swoich kontrahentów płatności za wystawione faktury. Klient informuje, że nie chce kierować sprawy na drogę postępowania sądowego. W ramach generowania pomysłów prawnik może zaproponować Klientowi np. wystosowanie do dłużników wezwań do zapłaty, bezpośrednie skontaktowanie się z dłużnikami w celu negocjacji spłaty zadłużenia w ratach lub ustalenia innych form rozwiązania sporu bez konieczności angażowania się w spór sądowy.

IV. BUDOWANIE PROTOTYPÓW 

Wybrane przez Klienta rozwiązanie zostaje opracowane, a następnie jest konsultowane z Klientem i zmieniane lub uzupełniane zgodnie z ustaleniami. 

W ramach naszej pracy budowanie prototypów polega przede wszystkim na tworzeniu wstępnych projektów dokumentów prawnych, które następnie są dopracowywane i dostosowywane do konkretnych potrzeb Klientów, aby zapewnić im kompleksową ochronę prawną i osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych.

Przykład z pracy prawnika: 

Klientem jest spółka, która chce wprowadzić na rynek nowatorski produkt i potrzebuje ochrony przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich przez swoich kontrahentów. W fazie budowania prototypów prawnik podejmuje się opracowania umowy licencyjnej, która ma zapewnić kompleksową ochronę praw autorskich Klienta. Projekt umowy ma charakter „prototypu” – będzie jeszcze ulegał zmianom po konsultacjach z Klientem oraz po negocjacjach z jego partnerami biznesowymi. 

V. TESTOWANIE 

Faza testowania polega na przekazaniu Klientowi uzupełnionego „prototypu”, który jest już gotowy do wdrożenia. Sprawdzamy, jak w praktyce sprawdza się rozwiązanie problemu, które zaproponowaliśmy Klientowi. 

Pozostajemy w kontakcie z Klientem i reagujemy na wszystkie potrzeby i oczekiwania Klienta, które mogą się pojawić w związku ze stosowaniem przyjętego modelu rozwiązania.  

Przykład z pracy prawnika: 

Klientem jest przedsiębiorca, który planuje zmianę warunków stosowanej dotychczas umowy handlowej z dostawcami. W ramach budowania prototypów przygotowujemy nowy projekt umowy, który uwzględnia ewentualne zmiany przepisów prawnych oraz potrzeby i specyfikę działalności Klienta. W ramach testowania Klient zaczyna posługiwać się nowym wzorem umowy w relacjach z kontrahentami. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem i na bieżąco reagujemy na jego zmieniające się potrzeby i oczekiwania. W razie potrzeby wprowadzamy do umowy dodatkowe zmiany, np. postanowienia indywidualnie wynegocjowane przez Klienta z danym kontrahentem. 

opracowała: Małgorzata Widera