NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.5

DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY (DFG) – NOWOŚĆ !! – w nowej ustawie deweloperskiej ustawodawca zdecydował się wprowadzić dodatkową formę zabezpieczenia dla kupujących .

DFG będzie stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym – podobnie jak ma to miejsce w przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. DFG został zresztą pomyślany właśnie na wzór Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i również ma na celu zabezpieczenie interesów konsumentów.

Deweloper będzie zobowiązany uiszczać na DFG odpowiednią składkę od każdej wpłaty dokonanej przez klienta. Zgodnie z nową ustawą deweloperską maksymalna wysokość składki może wynosić:

– 1% wpłaty – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,

– 0,1% wpłaty – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Ostateczna wysokość stawki procentowej zostanie określona w rozporządzeniu. Na dzień dzisiejszy znany jest projekt przedmiotowego rozporządzenia, który został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z tym projektem powyższe stawki procentowe mają się kształtować w następujący sposób:

– 0,45 % – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,

– 0,1 % – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Deweloper zobowiązany będzie dokonać wyliczenia składki na DFG i wpłacić ją do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy przez nabywcę lub dewelopera (w przypadku opłaty rezerwacyjnej). Następnie bank przekazuje tę składkę do DFG.

Wpłacone składki będą miały charakter bezzwrotny. 

Poza składkami odprowadzanymi przez deweloperów, źródłem środków DFG będą także odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych, środki pochodzące z masy upadłości w przypadku upadłości dewelopera oraz środki z roszczeń wobec dewelopera powstałych po wypłacie z DFG.

Środki z DFG będą wypłacane nabywcom w awaryjnych sytuacjach, a mianowicie gdy:

– deweloper ogłosi upadłość, a syndyk lub zarządca nie będzie kontynuował przedsięwzięcia deweloperskiego,

– nabywca lokalu odstąpi od umowy i nie otrzyma od dewelopera zwrotu środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym,

– zostanie ogłoszona upadłość banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Przy czym zwrot środków nie nastąpi automatycznie i konieczny będzie w tym względzie stosowny wniosek kupującego.