O kancelarii

Czym się zajmujemy?

Świadczymy pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiarów, przedmiotu działalności, czy też formy prawnej – z uwzględnieniem potrzeb dzisiejszych i przyszłych – w nieustannie zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Wspieramy Klientów w procesach: 

 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • zarządzania projektem
 • zarządzania inwestycją
 • zarządzania zamówieniem publicznym
 • zarządzania dotacją
 • zarządzania zasobami osobowymi 
 • zarządzania zasobami nieosobowymi 
 • zarządzania współpracą z partnerami
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania zmianą
 • zarządzania konfliktem
 • zarządzania projektami

Opiekujemy się Klientami w procesach transformacji i sukcesji.

Doradzamy w perspektywie krótko i długoterminowej, z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych.

Negocjujemy bez manipulacji i presji – zapobiegając konfrontacjom i dbając o relacje, tak ważne w biznesie.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem.

dzięki zaangażowaniu i wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się pomóc już wielu Klientom, którzy współpracują z nami do dzisiaj.

Wyróżnia nas:

doświadczenie i coaching w szeroko pojętym zarządzaniu przedsiębiorstwem

wielopłaszczyznowa analiza spraw przedsiębiorcy pod kątem dzisiejszych problemów i przyszłych potrzeb

opieka nad klientem – Opiekun klienta

COMPLIANCE – zapewnienie zgodności działania z obowiązującymi przepisami

delikatność i empatia w profesjonalnym działaniu – powiązanie twardych rozwiązań z miękkimi narzędziami

ścisła specjalizacja – merytoryczny podział obsługi i Zespoły procesowe

telefoniczne doradztwo prawne

uwzględnianie konsekwencji podatkowych w proponowanych rozwiązaniach

optymalizacja działań w obszarze biznesowym z zachowaniem bezpieczeństwa w sprawach prywatnych

zapobieganie eskalacji konfliktów i dbałość o relacje Klienta z jego kontrahentami ( perspektywa długoterminowa)

preferowanie rozwiązań polubownych nad procesowymi

Dodatkowo:

minutowe naliczanie czasu pracy

kwartalne rozliczanie czasu pracy