PO CO MI PRAWNIK – czyli trochę statystyki

Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie.
Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617).

Dodatkowo ogłoszono 1392 teksty jednolite, czyli urzędowe publikacje aktów prawnych z naniesionymi wszystkimi zmianami.

Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043) – 1076 to ustawy i rozporządzenia (w 2021 – 971). To 20-proc. wzrost.

Najczęściej zmienianym aktem prawnym była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – doczekała się 32 wersji. Rok wcześniej była to ustawa covidowa i jej 31 nowych wersji.

Ustawy i rozporządzenia w 2022 r. zmieniono 1989 razy, w tym 1228 razy ustawy i 761 razy rozporządzenia (w 2021 – ustawy zmieniono 949 razy, a rozporządzenia 771).
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – zanotowała rekord wprowadzono „tylko” 1352 zmiany w redakcji tej ustawy.

Ustawodawca potrzebuje również coraz mniej czasu na uchwalenie przepisów.
W 2022 r. pełną ścieżkę legislacyjną (zgłoszenie projektu do laski marszałkowskiej, trzy czytania w Sejmie, Senat, podpis prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw) pokonały 34 akty w czasie krótszym niż 30 dni, co oznacza istotny wzrost w stosunku do poprzednich lat – 12 ustaw w 2021 r. i 16 w 2020 r.

W 2022 r. było 6 aktów, których pełna ścieżka legislacyjna trwała krócej niż 10 dni.

opracowanie: Katarzyna Widera