Opinie naszych Klientów

 

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych obejmujących wzajemne stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, regulując stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy tymi podmiotami, obywatelami czy stosunki prawne o charakterze niemajątkowym. Reguluje ono wzajemne stosunki prawne na zasadzie równości stron. Do jego podmiotów należą zarówno osoby fizyczne (czyli każdy człowiek), jak i osoby prawne (czyli jednostki posiadające osobowość prawną, tj. Skarb państwa, spólki z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia, związki zawodowe, stowarzyszenia, czy kościoły).

Z prawa cywilnego wydzieliłu się odrębne działy: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe czy prawo rodzinne i opiekuńcze.

W ramach świadczonych przez Kancelarię Gravis usług z dziedziny Prawa cywlnego oferujemy:

  • tworzenie oraz weryfikowanie różnego rodzaju pełnomocnictw;
  • analizę zapisów umownych wraz z określeniem ryzyk (np. ubezpieczenia);
  • sporządzanie umów.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41