Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych obejmujących wzajemne stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, regulując stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy tymi podmiotami, obywatelami czy stosunki prawne o charakterze niemajątkowym. 

W ramach  prawa cywilnego obsługujemy wszelkie zagadnienia mieszczące się w zakresie 

  • prawa rzeczowego – własność, obrót nieruchomościami, 
  • prawa zobowiązań – opracowujemy wszelkiego rodzaju umowy, dokonujemy weryfikacji umów, wspieramy w relacjach pomiędzy stronami umów  i w sporach w zakresie ich wykonania,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawo spadkowe.