Opinie naszych Klientów

 

Prawo pracy

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych. Reprezentujemy interesy pracodawców w zakresie:

  • rozwiązywania wszelkich problematycznych kwestii związanych z zatrudnieniem,
  • tworzenia, sprawdzania oraz dokonywania zmian w umowach o pracę,
  • tworzenia i weryfikacji innych umów (umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia, umowy lojalnościowe, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności),
  • weryfikowania poprawności dokumentacji pracowniczej w świetle obowiązujących przepisów,
  • opracowywania wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz zakończeniem stosunku pracy,
  • kompleksowym doradztwem i pomocą prawną we wszystkich sprawach pracowniczych.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41