Prawo pracy

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych – postrzegając odpowiednio zarządzanych pracowników jako istotny składnik aktywów firmy.

Zasoby ludzkie to jeden z czterech czynników wytwórczych, obok kapitału, ziemi oraz organizacji. Spośród czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa najważniejsi są jednak ludzie i ich:

 • wiedza
 • umiejętności
 • doświadczenie
 • postawa – zaangażowanie

Reprezentujemy interesy pracodawców w zakresie:

 • rozwiązywania wszelkich problematycznych kwestii związanych z zatrudnieniem
 • opracowywania, sprawdzania, korekty wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy
 • weryfikacja podstaw rozwiązywania stosunku pracy, wsparcie oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu rozstawania się z pracownikiem
 • nadzoru nad mieniem i korzystaniem z niego przez pracowników
 • opracowywanie i weryfikacji innych umów (umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia, umowy lojalnościowe, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności)
 • weryfikowania poprawności dokumentacji pracowniczej w świetle obowiązujących przepisów

Dodatkowo wspieramy naszych klientów kompleksowym doradztwem, szkoleniami i pomocą prawną w zarządzaniu zasobami osobowymi tj. w budowaniu strategii przedsiębiorstwa w obszarze:

 • zatrudniania
 • rozwijania kompetencji personelu
 • relacji personelu z kadrą zarządzającą
 • organizacji pracy
 • rozwiązywania konfliktów