Opinie naszych Klientów

 

Zamówienia publiczne

Najważniejszym celem naszych działań w zakresie zamówień publicznych jest bieżące wsparcie Klientów podczas uczestniczenia przez nich w przetargach niezależnie od przedmiotu zamówienia. Kompleksowe doradztwo i pomoc prawna polega przede wszystkim na:

  • dokładnej weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z określeniem ryzyk oraz uwypukleniem najistotniejszych zapisów,
  • analizie klauzul umownych wraz z określeniem ryzyk,
  • kierowaniu wszelkich niezbędnych pism do zamawiającego,
  • sporządzaniu umów konsorcjum,
  • sporządzaniu pism oraz wyjaśnień na każdym etapie postępowania (w tym np. wyjaśnienia ceny rażąco niskiej),
  • sporządzanie odwołań oraz reprezentacja przed KIO.

Z naszą pomocą znacznie wzrastają szanse powodzenia w postępowaniach przetargowych!

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41