Rodo

RODO to zespół norm mających zagwarantować jednocześnie ochronę danych osobowych osób fizycznych i swobodny przepływ tych danych.

Wspólnie z naszymi Klientami stawiamy czoła wymogom narzuconym przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

Prowadzimy kompleksowe działania polegające na sporządzeniu pełnej dokumentacji RODO dostosowanej do specyfiki danego przedsiębiorcy. 

Sporządzoną dokumentację wdrażamy i monitorujemy jej działanie.

Dodatkowo wspieramy pracowników w skutecznym i zgodnym z RODO działaniem.

Dzięki naszym szkoleniom w tym zakresie oraz bieżącym konsultacjom – Klienci sprawnie wdrażają i przestrzegają wszelkich procedur. 

Naszą naczelną zasadą w zakresie wdrażania RODO jest umiar oraz wprowadzanie zasad, które nie utrudniają dotychczasowej pracy!