Spółdzielnia uniknęła podwyższenia opłat za wodomierze

Dzięki działaniom Kancelarii naszemu Klientowi udało się uniknąć niesłusznego podwyższenia stałych opłat za wodomierze główne, które miały być spowodowane rzekomą wyższą grupą taryfową, obowiązującą z uwagi na wymianę wodomierzy.

Interwencje Kancelarii w postaci kilku wyczerpujących pism przyniosły oczekiwany skutek. Strony podjęły wspólne rozmowy i wypracowały wspólne satysfakcjonujące dla naszego klienta rozwiązanie.