Sprawy sądowe

Jednym z nadrzędnych celów naszej Kancelarii jest dążenie do rozwiązania wszelkich konfliktowych spraw naszych Klientów na drodze polubownej. 

Niejednokrotnie jednak z uwagi na skomplikowany stan faktyczny, wysoki poziom emocji uniemożliwiający racjonalne i konstruktywne podejście do tematu , czy też brak woli do podjęcia próby ugodowego załatwienia sprawy – jedynym rozwiązaniem pozostaje poddanie kwestii spornych rozstrzygnięciu sądu. 

Doskonale znamy potrzeby naszych Klientów, kiedy stają wobec decyzji o wejściu na drogę sądową.

Wiemy, że Klient w trakcie procesu oczekuje, że:

 • zostanie wysłuchany
 • będzie rozumiał co się dzieje
 • będzie traktowany z szacunkiem
 • zostanie bezstronnie osądzony

Jesteśmy najbliżej naszych Klientów i wiemy, jakie emocje im towarzyszą, jak Oni bardzo swoje sprawy przeżywają i z jakimi dylematami się mierzą.

Rozumiejąc jak wielkim stresem jest sam proces, stawiennictwo w sądzie i odpowiadanie na pytania sądu – stawiamy do dyspozycji naszych Klientów zespół doświadczonych radców i adwokatów, doskonale znających meandry postępowań procesowych, a ponadto – cechujących się wysoką empatią i służących wsparciem dostosowanym do indywidualnych Państwa potrzeb.

Dla najlepszej ochrony Państwa interesów przed sądem powołujemy ZESPÓŁ PROCESOWY składający się z Opiekuna Klienta i Eksperta w danej dziedzinie, do których dołącza jeden lub kilku prawników wyspecjalizowanych w postępowaniach sądowych – co daje gwarancję:

 • „nowego” spojrzenia na temat (ocena prawnika procesowego)
 • obsługi procesowej na najwyższym poziomie przez doświadczonych radców i adwokatów
 • doskonałej znajomości szczegółów tematu co zapewnia udział w zespole Opiekuna i Eksperta

W ramach prowadzenia spraw sądowych zapewniamy, że:

 • w pierwszej kolejności – analizujemy szanse na powodzenie danej sprawy
 • następnie – informujemy o kosztach sądowych i reprezentacji
 • zawsze – od naszych Klientów ryczałtowych pobieramy minimalną stawkę za zastępstwo procesowe
 • obowiązkowo – w przypadku spraw o skomplikowanym stanie faktycznym – spotykamy się z Klientem
 • na życzenie Klienta – spotykamy się z Nim przed każdą rozprawą
 • standardowo – na bieżąco informujemy o przebiegu sprawy
 • z przyjemnością – pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie