Sprawy ubezpieczeniowe

Dzięki naszym specjalistom odnosimy liczne sukcesy w zakresie dochodzenia na rzecz naszych Klientów należności od ubezpieczycieli. 

Sporządzamy wszelkie niezbędne w sprawach odwołania, reklamacje, występujemy do Rzecznika Finansowego.

Do tej pory nasze działania znacząco zwiększyły sumę wypłaconych naszym Klientom środków.

Dla naszych Klientów analizujemy również umowy ubezpieczenia i zwracamy uwagę na niekorzystne zapisy oraz liczne wyłączenia. Dzięki temu każdy nasz Klient ma szansę wybrać najlepsze możliwe warunki ubezpieczenia na rynku.