Opinie naszych Klientów

 

Kolejne zwycięstwo Kancelarii przed Ubezpieczycielem

Ubezpieczyciel wypłacił naszemu klientowi należne odszkodowanie z tytułu zalania piwnicy budynku. W odwołaniu od stanowiska ubezpieczyciela wskazano, że sprawca szkody ponosi niewątpliwą odpowiedzialność za jej powstanie poprzez niedokonywanie bieżących napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, do czego zarządca nieruchomości jest zobowiązany. Dodatkowo zostały wskazane przesłanki OWU jednoznacznie popierające dowodzoną tezę.

 

Zwycięstwo Kancelarii uchroniło naszego Klienta przed odrzuceniem jego oferty, a tym samym pozwoliło na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41