Opinie naszych Klientów

 

Wygrana przed SKO - klient Kancelarii uniknął kary administracyjnej

Uchroniliśmy naszego Klienta przed nałożeniem kary administracyjnej za nieterminowe sprawozdanie za odpady komunalne!
Jednemu z naszych klientów naliczono wysoką pieniężną karę administracyjną. Powodem nałożenia kary okazało się być nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne.
Nasza Kancelaria odwołała się od wspomnianej decyzji. W odwołaniu powołano się m.in. na zasady słuszności społecznej oraz na linię orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie.
W wyniku złożonego odwołania, SKO uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta. Powyższe uchroniło naszego klienta przez obowiązkiem zapłaty kary! 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41