Opinie naszych Klientów

 

Rozliczono roboty dodatkowe

Jeden z naszych klient realizował zamówienie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych polegające na dokończenie prac po wcześniejszym wykonawcy, który zszedł z budowy. Zamówienie było skomplikowane ze względu na charakter robót i trudny do ustalenia zakres prac do wykonania spowodowany w szczególności niedokładną i nieprecyzyjną dokumentacją projektową dostarczoną przez zamawiającego oraz trudną współpracę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W trakcie realizacji ujawniły się braki w opisie przedmiotu zamówienia oraz konieczność wykonania prac dodatkowych, które były pierwotnie stanowczo kwestionowane przez zamawiającego. Na skutek wielu spotkań z zamawiającym oraz licznej korespondencji, obecnie Wykonawca uzyskał 90% wszystkich dodatkowo (tj. ponad wynagrodzenie podstawowe) dochodzonych roszczeń. Pozostałe do rozliczenia roboty dodatkowe są obecnie analizowane przez zamawiającego i istnieje duże prawdopodobieństwo, że znaczna część tych pozostałych roszczeń również zostanie uwzględniona, co pozwoli uniknąć kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41