Opinie naszych Klientów

 

Uniknięto negatywnych skutków koronawirusa

Jeden klientów Kancelarii w związku z wybuchem epidemii koronawirusa borykał się z licznymi problemami realizacyjnymi.
Wielu pracowników musiało zająć się opieką nad dziećmi, natomiast część z nich w obawie przed możliwością zachorowania, wybierała zaległe urlopy.
Powstałe w ten sposób problemy kadrowe oraz problemy z terminowymi dostawami materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, spowodowały, że Wykonawca opóźniał się z wykonaniem przedmiotu umowy.
W wyniku kilkukrotnych pism pracowników Kancelarii wykazujących wpływ opisanych okoliczności na brak możliwości dochowania terminu, Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia, natomiast Wykonawcy udało się uniknąć wysokich kar umownych. 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41