Opinie naszych Klientów

 

Szkolenia

Opinie na temat naszych szkoleń

 

Oferta szkoleń

Nasza Kancelaria oferuje Państwu szeroki zakres szkoleń. Z naszego doświadczenie wiemy, że dla uczestników szkolenia przede wszystkim liczą się umiejętności praktyczne. Dlatego na naszych szkoleniach przekazujemy wiedzę w sposób warsztatowy, pozwalający na efektywne jej przyswojenie i nabycie nowych umiejętności.

Poniżej przedstawiamy jedynie przykłady już przeprowadzonych szkoleń. Nie ograniczmy jednak ich zakresu. Jeśli są Państwo zainteresowani inną lub podobną tematyką prosimy o zgłoszenie.

 1. Bezpieczna umowa z projektantem oraz Bezpieczna umowa z wykonawcą robót budowlanych – Subregion Centralny
 2. Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020 - 22.11.2016 r. – Subregion Zachodni
 3. Bezpieczny proces budowlany w zamówieniach publicznych – Subregion Centralny
 4. Prawidłowe i bezpieczne sformułowanie treści umowy z projektantem - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 5. Właściwe określenie zakresu prac wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane - . - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 6. Precyzyjne określenie obowiązków umownych wykonawcy - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 7. Sankcje wobec wykonawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy – kary umowne - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 8. Dobór odpowiedniego do specyfiki zamówienia rodzaju wynagrodzenia - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 9. Prawidłowe sformułowanie zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 10. Właściwe określenie zakresu prac wykonawcy - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 11. Zabezpieczenie Spółdzielni przed dochodzeniem roszczeń z tytułu realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem najnowszych przepisów - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 12. Skuteczne zarządzanie pracami budowlanymi, remontami inwestycjami w SM na przykładzie Prawnego Systemu Obsługi Inwestycji - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 13. Bezpieczny proces budowlany - Newralgiczne elementy - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
 14. Bezpieczna umowa – Akademia Biznesu
 15. Zamówienia publiczne: I. Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (ustawa prawo zamówień publicznych; dz.u.2015.2164 z dnia 2015.12.22); II. Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych - Gmina Wojkowice

 

Szkolenia, w których braliśmy udział

001

  

Uczestniczyliśmy w konferencji podczas XIII Śląskiego Seminarium Budowlanego, podczas którego Tomasz Sułkowski miał przyjemność poprowadzić prelekcję na temat "Sprawna i bezpieczna realizacja robót budowlanych w czasie pandemii".

Organizatorom dziękujemy wysoki poziom merytoryczny, czujemy się zaszczyceni z możliwości uczestniczenia w konferencji jako prelegent.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41