Uchroniliśmy siedzibę naszego Klienta przed szkodami górniczymi!

Jedna z kopalni prowadziła działalność wydobywczą w pobliżu miejsca wykonywania działalności przez naszego Klienta. Prace prowadzone przez Kopalnię doprowadzały do powstawania dużych szkód górniczych w budynku siedziby Klienta.

Działania Kancelarii w procesie odszkodowawczym doprowadziły nie tylko do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania, ale także do ograniczenia koncesji na wydobycie w obszarze zagrożonym szkodami górniczymi. Dzięki temu siedziba naszego Klienta nie jest już narażona na dalsze szkody!