Uniknięto negatywnych skutków koronawirusa

Jeden klientów Kancelarii w związku z wybuchem epidemii koronawirusa borykał się z licznymi problemami realizacyjnymi.

Wielu pracowników musiało zająć się opieką nad dziećmi, natomiast część z nich w obawie przed możliwością zachorowania, wybierała zaległe urlopy.

Powstałe w ten sposób problemy kadrowe oraz problemy z terminowymi dostawami materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, spowodowały, że Wykonawca opóźniał się z wykonaniem przedmiotu umowy.

W wyniku kilkukrotnych pism pracowników Kancelarii wykazujących wpływ opisanych okoliczności na brak możliwości dochowania terminu, Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia, natomiast Wykonawcy udało się uniknąć wysokich kar umownych.