Urząd Ochrony Danych Osobowych umorzył postępowanie toczące się wobec jednego z klientów

Urząd Ochrony Danych Osobowych umorzył postępowanie toczące się wobec jednego z klientów kancelarii przeciwko któremu została złożona skarga w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Złożona skarga dotyczyła nieprawidłowości w zakresie powielania dokumentów. Dzięki pismom Kancelarii kierowanym do UODO oraz silnej argumentacji, udało nam się oczyścić naszego klienta z postawionych zarzutów. Dzięki interwencji jednego z naszych pracowników, nasz klient został uchroniony przed nałożeniem olbrzymich kar pieniężnych, które w przypadku naruszenia przepisów RODO mogą wynieść nawet 20 milionów euro.