Uzyskano należne wynagrodzenie

Dzięki długim staraniom pracowników Kancelarii nasz Klient (będący podwykonawcą na danym zadaniu) uzyskał należne wynagrodzenie za wykonane prace w wysokości 350 tys. zł.

Wykonawca zadania zwlekał z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy ponad 4 lata! Brak zapłaty Wykonawca tłumaczył rzekomym nienależytym oraz nieterminowym wykonaniem przez naszego Klienta zleconych robót. Zarzuty wobec prac wykonanych przez podwykonawcę okazały się niezasadne. Wielokrotnie wymieniana korespondencja w sprawie odniosła zamierzony skutek. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie za wykonane prace.