Wygrana przed SKO – klient Kancelarii uniknął kary administracyjnej

Uchroniliśmy naszego Klienta przed nałożeniem kary administracyjnej za nieterminowe sprawozdanie za odpady komunalne!

Jednemu z naszych klientów naliczono wysoką pieniężną karę administracyjną. Powodem nałożenia kary okazało się być nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Nasza Kancelaria odwołała się od wspomnianej decyzji. W odwołaniu powołano się m.in. na zasady słuszności społecznej oraz na linię orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie.

W wyniku złożonego odwołania, SKO uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta. Powyższe uchroniło naszego klienta przez obowiązkiem zapłaty kary!