Zakończenie nieuczciwych praktyk przez konkurencję

Klient zwrócił się do kancelarii z prośbą o pomoc w załatwieniu sprawy podszywania się podmiotu konkurencyjnego pod jego działalność, tj. inny podmiot wykorzystując nazwę i firmę klienta kancelarii podawał dane kontaktowe do siebie.

Wywoływał tym u potencjalnych klientów naszego mocodawcy mylne przekonanie, iż kontaktują się z firmą, której szukali, podczas gdy dane kontaktowe dotyczyły podmiotu konkurencyjnego, podszywającego się pod naszego klienta.

Kancelaria podjęła stanowcze działania w sprawie: ustalono dane podmiotu i osób podszywających się pod klienta kancelarii i podjęto kroki wzywające ten podmiot do natychmiastowego zaprzestania nieuczciwych praktyk, w tym podszywania się pod naszego klienta i wykorzystywania jego renomy i marki na rynku, jak również do usunięcia wszystkich wpisów i celowo podanych w Internecie błędnych danych kontaktowych z wykorzystaniem firmy i nazwy naszego klienta. Podjęte przez kancelarię działania spowodowały, że wpisy zamieszczone przez ten nieuczciwie działający podmiot, jak i wskazane przez niego nieprawidłowe dane kontaktowe, zostały usunięte.