Jak działamy?

To proste – OPIEKUJEMY się Klientem

Standardowo inne kancelarie świadczą usługę obsługi prawnej.

My OPIEKUJEMY się Klientem.

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA?

Obsługa prawna to realizacja zleconych tematów.

OPIEKA zawiera w sobie obsługę prawną + dodatkowo:

 • całościowe podejście do interesów Klienta w oparciu o inicjatywę podejmowaną przez Kancelarię
 • perspektywę długoterminową
 • uwzględnianie planowanych zmian w otoczeniu prawnym / podatkowym
 • kontrolę oddziaływania decyzji biznesowych na sferę prywatną
 • propozycję działań korygujących i naprawczych
Katarzyna Widera - Wspólnik zarządzający

Jak to wygląda? 

 • spotykamy się z Klientem
 • jesteśmy ciekawi Jego potrzeb
 • wysłuchujemy Jego obaw  
 • zadajemy pytania o plany na przyszłość
 • audytujemy zakres prowadzonej działalności

Na tej podstawie ustalamy konieczne do podjęcia działania naprawcze i korygujące obejmujące całe spektrum spraw Klienta (często przenikające się ze sprawami prywatnymi).

Szczególną uwagą obejmujemy obszary „zapomniane” przez Klienta – a które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagają bezwzględnie uregulowania m.in. z uwagi na zagrożenie wysokimi karami.

Kwestią przewodnią przy projektowaniu rozwiązań dla Klientów jest szeroko pojęte bezpieczeństwo podatkowe, gospodarcze, prywatne.

MERYTORYCZNY PODZIAŁ OBSŁUGI – CO TO OZNACZA W PRAKTYCE

 • OPIEKUN – każdy Klient ma przydzieloną osobę do kontaktu, której zadaniem jest dbanie o wszystkie sprawy Klienta
 • WSPÓLNIK NADZORUJĄCY pracę Opiekuna nadzoruje jeden ze Wspólników
 • swoje sprawy Klient ZGŁASZA DO Opiekuna (telefonicznie / mailowo / bezpośrednio)
 • Opiekun dokonuje wstępnej analizy sprawy i podejmuje decyzję czy sprawa należy do jego specjalizacji, a jeśli nie przekazuje ją do wykonania Ekspertowi, nadzorując przebieg prac 
 • EKSPERCI to nasi prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa
 • Opiekun jest jednym z Ekspertów – dobór Opiekuna odpowiada dominującej u Klienta problematyce
 • jesteśmy kancelarią stawiającą na swobodę komunikacji, dlatego nasi Klienci mają możliwość kontaktu z całym Zespołem za pośrednictwem telefonu lub internetu

jakie są zalety tego rozwiązania?

gwarancja profesjonalizmu 

w zależności od zakresu tematycznego sprawa zostaje skierowana do specjalisty posiadającego wiedzę i  doświadczenia w danym zakresie

efekt synergii

współdziałające grono ekspertów z różnych dziedzin prawa oznacza znacznie większą możliwość odniesienia sukcesu, niż działanie jednej osoby posiadającej ogólną wiedzę z każdego obszaru (powszechnie wiadomo, że kto zna się na wszystkim nie zna się na niczym)

oszczędność czasu​

ekspert z danej dziedziny potrzebuje zdecydowanie mniej czasu na realizację zadania z zakresu tematycznego, w którym się specjalizuje, niż osoba o zupełnie innej specjalizacji, co bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu załatwienia sprawy, jak również pozwala na obsługę kilku spraw równocześnie

niższe koszty obsługi

skrócenie czasu niezbędnego do wykonania danego zadania znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w niższych kosztach obsługi poprzez możliwość realizacji większej ilości spraw w ramach godzin ryczałtowych

ZESPÓŁ PROCESOWY

Dokładamy wszelkich starań by sprawy naszych Klientów były zamykane polubownie

W przypadku jednak gdy Klient zostaje pozwany lub proces jest jedynym rozwiązaniem dla Klienta do działań Opiekuna i Eksperta, dołącza jeden lub kilku prawników wyspecjalizowanych w postępowaniach sądowych – powstały w ten sposób ZESPÓŁ PROCESOWY daje gwarancję:

 • „nowego” spojrzenia na temat (ocena prawnika procesowego)
 • obsługi procesowej na najwyższym poziomie przez doświadczonych radców i adwokatów
 • doskonałej znajomości szczegółów tematu co zapewnia udział w zespole Opiekuna i Eksperta

W imieniu całego Zespołu zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi przerodziły się w realne korzyści dla Państwa oraz prowadzonego przedsiębiorstwa.


WYNAGRODZENIE  

I. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Usługi nasze opieramy o stałe wynagrodzenie miesięczne za ustaloną w umowie liczbę godzin pracy.

Podejście takie pozwala nam stale dostosowywać ilość zatrudnionych osób do ilości Klientów, tak by każdy z Opiekunów i Ekspertów dysponował wystarczającą ilością czasu pozwalającą na utrzymanie wysokiego standardu opieki nad Klientem.

O wykorzystaniu czasu pracy przysługującego Państwu w ramach miesięcznego ryczałtu zostaną Państwo poinformowani mailowo.

W przypadku, gdy powierzone przez Państwa zadanie będzie niosło za sobą ryzyko przekroczenia ryczałtu umownego, otrzymają Państwo od nas wiadomość mailową z orientacyjnym szacunkiem ilości czasu niezbędnego na wykonanie danego zadania oraz prośbą o ostateczne potwierdzenie zlecenia. 

Kwartalne rozliczanie czasu pracy

 • niewykorzystanie miesięcznej puli godzin lub jej przekroczenie analizowane jest w trybie kwartalnym – w oparciu o kwartały kalendarzowe ( I-III / IV-VI / VII-IX / X-XII )
 • godziny niewykorzystane w jednym miesiącu, przechodzą na kolejne miesiące danego kwartału
 • przekroczenie ilości godzin ryczałtowych w pierwszym/drugim miesiącu kwartału skutkuje pobieraniem godzin z kolejnego miesiąca danego kwartału kalendarzowego

To podejście jest niezwykle korzystne dla Klienta, gdyż pozwala mu w ramach kwartału kalendarzowegoelastycznie (wg potrzeb Klienta) dysponować czasem pracy ustalonym w ryczałcie, bez konieczności ponoszenia kosztu dodatkowych godzin w pierwszych miesiącach kwartału. 

Ewentualne godziny dodatkowe są rozliczane w ostatnim miesiącu kwartału.

Minutowe naliczanie czasu pracy 

System informatyczny do obsługi Kancelarii rejestruje czas pracy dla Klientów ryczałtowych w oparciu o rzeczywistą ilość minut poświęconych na opiekę i obsługę spraw Klienta – minuty nie sumujące się do pełnych godzin nie są zaokrąglane do pełnej godziny.

II. WYNAGRODZENIE GODZINOWE 

Zgodnie z treścią zawartej umowy – w przypadku przekroczenia ilości godzin objętych wynagrodzeniem ryczałtowym naliczone zostanie wynagrodzenie godzinowe wg stawki wskazanej w umowie.

 • dla Klientów ryczałtowych (z ustaloną w umowie stałą liczba godzin w miesiącu) przy wynagrodzeniu godzinowym stosujemy szczególne podejście – minutowe naliczanie czasu pracy (nie zaokrąglamy do pełnych godzin czy kwadransów)
 • dla Klientów indywidualnych (nie ryczałtowych) najmniejszą jednostką czasu pracy jest 1 godzina, a po jej przekroczeniu, najmniejsza jednostka czasu pracy ulega zmianie na kwadrans