JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ PRZEZ INTERNET ? 

… możesz to zrobić nawet w jeden dzień przez portal S24. W dzisiejszym wpisie z cyklu tematycznego poświęconego spółkom, nasza Kancelaria chciałby przybliżyć wszystkim czytelnikom, procedurę zakładania i rejestrowania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego czyli w oparciu o tzw. „S24”.

S24 jest systemem, który pozwala na zawarcie umowy spółki w sposób bardzo szybki i prosty, a także rejestrację takiej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Korzystając z tej metody, wpis spółki do KRS można uzyskać nawet następnego dnia po dniu złożenia wniosku do KRS. Z tych też względów, ta procedura jest korzystniejsza dla wszystkich osób, które chcą szybko powołać nowy podmiot do życia. Dla porównania, czas wpisu spółki do KRS, która została zawarta w sposób standardowy, wynosi około 1 miesiąca albo i dłużej, w zależności od właściwego Sądu Rejestrowego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że spółki jawne oraz komandytowe powstają z chwilą wpisu do KRS, natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przed rejestracją w KRS jest spółką w organizacji. Powyższe ma wpływ na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez te podmioty, do czasu ich rejestracji.

Co potrzebujesz do tego, aby założyć spółkę przez S24? – wystarczy zarejestrowane konto użytkownika na portalu S24. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika.

Jeśli założysz już konto użytkownika, możesz bez przeszkód rozpocząć tworzenie Twojego przedsiębiorstwa – a właściwie w zakładce systemu S24 „moje przedsiębiorstwo” masz możliwość przygotowania umowę spółki. Przez portal S24, jesteś aktualnie w sposobności założyć następujące rodzaje spółek prawa handlowego:

  1. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  2. spółkę jawną, 
  3. spółkę  komandytową,
  4. prostą spółkę akcyjną 

System pozwala nam przygotować umowę spółki, korzystając z wzorca umowa, a to oznacza, że w umowie znajdą się wszystkie prawem wymagane elementy umowy. Opisana powyżej prostota, ma jednak swoje negatywne strony. Jedną z wad jest niemożność  wprowadzenia do umowy indywidualnych lub bardziej rozbudowanych postanowień. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz wprowadzić do umowy bardziej rozbudowane postanowienia, możesz to zawsze zrobić po rejestracji spółki, dokonując zmiany tej umowy w standardowym trybie.

Umowę spółki, pozostałe dokumenty potrzebne do jej rejestracji w KRS, a także wniosek o wpis spółki do KRS, wspólnicy oraz osoby reprezentujące spółkę, podpisują elektroniczne podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym.

Jeśli zakładasz spółkę samodzielnie to pamiętaj, że dla elektronicznego wzorca umowy spółki z o.o. podpisanego w trybie S24, termin opłacenia i wysłania dokumentów poprzez system do Sądu wynosi 7 dni. Jeśli przekroczysz ten termin, to musisz zawrzeć nową umowę, a wynika to z art. 169 ksh, który stanowi, że: 

§  1.  Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

§  2.  W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin, o którym mowa w § 1, wynosi 7 dni.

System S24 daje też możliwość dokonania zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach, a także np. sprzedaży udziałów, zmiany zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego. Pozwala też na złożenie wniosku o wpis w dziale 3 rejestru wzmianek o złożeniu sprawozdań finansowych i innych dokumentów.

Natomiast nie można złożyć wniosku o zmianę danych dla spółki, która nie była zarejestrowana z wykorzystaniem S24. Nie możesz również złożyć wniosku o zmianę danych dla spółki w której wprowadzono zmiany w formie aktu notarialnego. 

Przy samodzielnej rejestracji spółki w S24 pamiętaj również o podatku od czynności cywilno-prawnych, czyli PCC. Jeśli umowę spółki zakładasz u notariusza to pobiera on i wpłaca należny podatek do właściwego urzędu. W przypadku S24 musisz samodzielnie złożyć deklarację i wpłacić podatek we właściwym terminie.

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne, jak również każdy projekt biznesowy, wymaga indywidualnego podejścia oraz odpowiedniego długofalowego planowania. Jedną z kluczowych decyzji, jaką trzeba podjąć na początku, to ustalenie formy prawnej w jakiej będzie prowadzone dane przedsięwzięcie. W obliczu tej sytuacji, przed inwestorami pojawia się pytania, jaką najlepiej wybrać spółkę dla potrzeb celu inwestycyjnego, środowiska prawnego oraz kwestii podatkowych? Niewłaściwe decyzje, które zostały podjęte na tym etapie, mogą w negatywny sposób odbić się na dalszej realizacji planów. Często brak odpowiedniego planowania na początku przedsięwzięcia oraz źle dobrana forma prawna nie pozwala inwestorom osiągnąć założonego celu gospodarczego. 

Nasza Kancelaria indywidualnie podchodzi do każdej sprawy Klienta, a także szuka rozwiązań z uwzględnieniem zgłoszonych potrzeb i celów biznesowych. Nasi prawnicy doradzą Ci, jaka forma prawna działalności jest najlepsza do danego projektu, pomogą Ci przejść całą procedurę rejestracji spółki, a także przygotują dokumenty niezbędne do rejestracji spółki w KRS. Zapraszamy do kontaktu. 

UWAGA: Niniejszy wpis nie stanowi opinii prawnej. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji z tego wpisu bez wcześniejszej konsultacji z prawnikami naszej Kancelarii.