KONTROLE PODATKOWE 2024

Z danych Ministerstwa Finansów, wynika że rośnie liczba kontroli celno-skarbowych, które dotyczą konkretnych naruszeń.
Liczba zakończonych kontroli celno-skarbowych wynosi:
w 2020 r. – 2351,
w 2021 r. – 2966,
w 2022 r. – 4033,
w okresie od stycznia do września 2023 r – 7396.
Rośnie też skuteczność takich kontroli – w 2020 r. wynosiła 80 proc., w 2021 r. 91 proc., w 2022 r. 92 proc., a w 2023 r. 98 proc.

Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych, które dotyczą zwykle bieżących rozliczeń podatników i nieprawidłowości o mniejszym charakterze. W 2022 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 18,1 tys. kontroli podatkowych, podczas gdy w 2021 r. było ich 15,7 tys. Z kolei w 2023 r. – w okresie od stycznia do września – kontroli było ponad 12,8 tys.

(Obserwujemy postępującą marginalizację kontroli podatkowych, które mają, co do zasady, na celu weryfikację bieżących rozliczeń i korekt składanych przez podatników. Rośnie natomiast znaczenie kontroli celno-skarbowych, prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty – dane wg KPMG w Polsce)

Przedmiotem kontroli organów podatkowych są najczęściej m.in:

  • podatek u źródła (WHT),
  • ceny transferowe,
  • samozatrudnienie i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • schematy podatkowe (MDR),
  • pomoc covidowa,
  • outsourcing oraz karuzele VAT w zakresie usług budowlanych.

W trakcie kontroli bardzo szczegółowo badane są też kwestie dotyczące odbiorcy płatności, czy jest ich rzeczywistym właścicielem. Organy podatkowe weryfikują m.in. ilu pracowników zatrudnia spółka będąca odbiorcą płatności, jakim majątkiem dysponuje, czy jaką ma przestrzeń biurową. Weryfikują też, czy płatność nie została przetransferowana do innego podmiotu, co może skutkować odmową zastosowania preferencji.
Już od dłuższego czasu przedmiotem kontroli są też schematy podatkowe (MDR) oraz ceny transferowe.
Wciąż zdarzają się też kontrole w zakresie karuzeli VAT, szczególnie dotyczące usług budowlanych.

Przedmiotem kontroli jest również samozatrudnienie, czyli badanie przez organ podatkowy przesłanek samodzielności samozatrudnionego oraz stosowanej przez niego stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

dane: prawo.pl