NEGOCJACJE I MEDIACJE

Negocjacje i mediacje to sztuka – specjalizujemy się w polubownych technikach rozwiązywania sporów – dla nas SĄD TO OSTATECZNOŚĆ !!!

PAMIĘTAJ !!! ZARZĄDZA SIĘ RÓWNIEŻ KONFLIKTEM – umiejętne poprowadzenie tego procesu pozwoli Ci wyjść z trudnej sytuacji z zachowaniem relacji budowanych przez lata .

Proces skutecznego komunikowania się powinien być podstawą procesów społecznych. Niestety z różnych przyczyn tak nie jest, a to z kolei powoduje powstawanie i zaognianie już istniejących konfliktów. Poczynając od kierowcy, który zajedzie nam drogę, sąsiadów, kolegów z pracy, podwładnych, przełożonych, klientów, poczucia niesprawiedliwości podczas podpisywania umów, kontraktów etc. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie rozwiązać konflikt sami, ponieważ podchodzimy do danej sprawy zbyt emocjonalnie. To natomiast sprawia, że nasz subiektywizm zaczyna odgrywać zbyt dużą rolę i prowadzi do eskalacji sporu, zamiast do jego rozwiązania.

Sposobem na uniknięcie rozwoju i eskalacji konfliktu czy też ścieżki sądowej (która powinna być zawsze ostatecznością!) są profesjonalni mediatorzy i negocjatorzy.

Zapraszamy do skorzystania w tym zakresie z usług naszej Kancelarii.